Artikel: Kan fugtige vægge i ældre kældre undgås
FORSIDE OM OS KONTAKT

Indtast dit søgeord herunder for
at finde en specifik vare. Du kan
også søge på varenummer.

SKJUL MENU

Kan fugtige vægge i ældre kældre undgås

Det korte svar er ”kun vanskeligt”, men der kan gøres meget for at nedsætte fugten, forbedre indeklimaet og sikre et tørt og skimmelfrit miljø.

Vægge i ældre kældre er oftest teglmurede og pudsede med kalkmørtel, og når fugten trænger igennem udefra, eller rumfugten kondenserer på overfladerne, ødelægges malings – og pudslag og opstår risiko for skimmelsvamp. I mere alvorlige tilfælde smuldrer teglstenene i muren og råd – og svampeskader opstår i bjælkelag og andre trædele.

Erfaringer har vist, at udfordringerne i gamle kældre er komplekse, men også afklaret de fejl der hyppigt begås. Viden om de historiske materialer og byggemetoder, set i sammenhæng med nye specialprodukter, giver unikke løsningsmuligheder.


FORSTÅ PRINCIPPERNE FOR FUGTTRANSMISSION

Der er afgørende vigtigt at forstå principperne for fugttransmission i væggene inden du går i gang.

Det er en misforståelse, men desværre udbredt praksis, at problemer med forvitrede og fugtige vægge løses med en stærk og tæt indvendig pudsning, vandtætte lag og damptætte malingstyper. Gøres væggen tæt indadtil, vil fugtindholdet i væggen øges, og da væggen ikke kan komme af med fugten til kælderrummet, og fugten vil stige op til husets stueetage og give problemer her. Desuden vil der ske en accelererende forvitring af væggens mursten og mørtel bag det vandtætte lag, der sprænges, og situationen vil da være værre end før. En anden udbredt supplerende løsning med tætte eller fugtfølsomme isoleringsmaterialer i forsatsvægge, må ligeledes kraftigt frarådes, da risikoen for skimmelsvamp er høj og dermed følgende sundhedsskadeligt indeklima.

 

KLARLÆG ÅRSAGERNE

Forebyggende løsninger og skadesudbedringer efter fugtskader og følgeskader, kan udføres mere eller mindre effektive, men for at finde de rigtige løsningsforslag, må årsagerne klarlægges. Fugt i kældervægge skyldes opstigende grundfugt, fugtpåvirkning på væggen udefra eller indvendig fugtpåvirkning.

 1. Opstigende grundfugt:

 • Fugtspærre mod grunden i ældre kældervægge er enten ikke udført eller forvitret, og fundamentet vil da suge jordfugt og grundvand videre op i kældervæggen.

 • Opstigende fugt kan også ske gennem terrændækket (betondækket), hvis dette er uisoleret og ikke udlagt på et kapillarbrydende lag.

 1. Vandpåvirkning udefra kan skyldes:

 • Utætte tagnedløb og brønde

 • Lunker og bagfald i terræn

 • Høj grundvandstand

 • Vandtryk i jorden

 • Beplantning og rødder

 1. Fugtpåvirkning indefra kan skyldes:

 • For høj luftfugtighed ”kælderlugt” grundet manglende eller forkert ventilation

 • Kondensering af varm luft på kolde uisolerede vægge

 • Utætte rør

 • Opstigende regn – eller kloak vand gennem gulvafløb fx ved store regnskyl.

 

KRAFTIGT VANDTRYK OG GRUNDVANDSSTAND

En god og tør kælder kræver, at der er taget forholdsregler mod de ovennævnte faktorer. En særlig udfordring er høj fugtpåvirkning, der skyldes stedsspecifikke kraftige jordvandtryk og grundvandstand. Er dette tilfældet, skal der etableres et omfangsdræn og gerne en udvendig fugtspærre. Det er en krævende og kostbar proces, men kan i nogle tilfælde være nødvendig. Udføres dette, bør det samtidigt undersøges, om det er muligt, at indlægge en fugtspærre i kældervæggen ud for kælderens terrændæk. Det kan desuden anbefales at isolere fundamentet udefra under jordniveau.

 

RENOVERING AF KÆLDERVÆGGE

Ved renovering af kældervægge er målet at sænke fugtniveauet i væggene og dermed opnå vedligeholdelsesvenlige overflader og sikre et godt indeklima med tør luft.

Traditionel løsning: vægge pudset med kalkmørtel og kalkning

Fugtniveau i kældervægge sænkes ved at sikre væggenes mulighed for at afgive fugt til rummet. Overfladens diffusionsåbenhed opretholdes, hvilket traditionelt sikres med pudsning med kalkmørtel og kalkning. Man skal være opmærksom på, at mange produkter beskrives som diffusionsåbne, men reelt kun er det i meget lille grad, disse produkter er ikke egnet.

God ventilation

En forudsætning for en effektiv sænkning af fugtindholdet er, at den fugtige luft fra væggene ventileres væk. Bedste resultat fås ved moderat opvarmning og ventilation. For kraftig opvarmning og ventilation risikerer derimod at øge rumfugten ved kondensdannelse på væggene.

Det kan være vanskeligt at finde det helt rigtige forhold mellem grad af opvarmning og ventilation, ligesom væggene kan være så fugtplagede at det er svært at opnå et tilfredsstillende vedligeholdelsesinterval. 

Fugtregulerende og skimmelafvisende indeklimaplade

En mulig løsning er indvendig montering af en diffusionsåben og isolerende plade - SkamoPlus pladen, der har et unikt samspil med de fugtige og kalkpudsede vægge, samtidigt med en vedligeholdelsesvenlig overflade – en holdbar og fremtidssikret løsning. Pladen klæbes op med en særlig diffusionsåben mørtel, der sikrer at fugten i kældervæggen kan komme væk. Yderst afsluttes den med samme mørtel som en finpudset overflade.

SkamoPlus pladen er ekstrem diffusionsåben, tillige med at den kan indeholde en stor mængde vand – en unik egenskab i kældre hvor fugtniveauet skifter med årstiden og klimaet er svært at kontrollere. Pladen forhindrer tillige skimmelvækst og er dermed en god garant for et godt indeklima, selv i fugtplagede kældre.

Pladen har tillige en isolerende effekt, kuldeboer fjernes og temperaturen hæves op over dugpunktet således at man undgår kondenserende fugt på overfladen.

SE MERE

Du finder mere om løsningerne ved at klikke på de enkelte produkter i højre spalte øverst i artiklen.

Din vurdering af artiklen:   

< Tilbage til oversigten

TAGS
MEST LÆSTE
Kalkning af facader
Rigtigt udført kalkling hverkan må eller skal smitte af. Udført rigtigt holder en kalket overflade i 8-15 år, afhængig... LÆS
Skønvirke 1890 - 1915
Skønvirke er en stilperiode, der ligger samtidig med historicismen og nationalromantikken. Den opstod som... LÆS
Maling af indvendige døre, indfatninger, paneler m.m.
Langt de fleste indvendige døre er såkaldt fyldingsdøre. Fyldingsdøre er opbygget af en ramme udfyldt med fyldninger.... LÆS
Overfladebehandling af udendørs træværk
Mange års erfaringer viser, at udvendig træværk med fordel kan behandles med malinger, der er diffusionsåbne.... LÆS
Renæssancen 1536 - 1660
Renæssancen blev grundlagt i 1400 & 1500 tallet i Italien men kom først for alvor til Danmark efter reformationen. Den... LÆS
Gamle rudeglas er guld værd
Prøv at kigge nærmere efter, næste gang du kommer i en bydel, hvor de originale vinduer er bevaret. Gamle rudeglas er... LÆS

TILMELD NYHEDSBREV
Navn:
Din e-mail:

Her får du gratis råd og vejledning til dit projekt

Alle de rigtige produkter til dig og dit gamle hus

Renovering eller nybyggeri ??

Sæt dine vinduer i stand med linoliemaling

Find det produkt du skal bruge

Kontakt

Lær os at kende

Kan vi hjælpe dig?

Partnere

Hverringe Centrum for Restaurering
Hverringevej 185
DK-5300 Kerteminde
Tlf. +45 6332 3131
kontakt@hverringe.dk
CVR-nr. 32672124

Om os
Presse
Jobs
Persondatapolitik
Cookies

Besøg os / Find vej
Handelsbetingelser
Levering og forsendelse
Returnering af varer
Nyheder

Realdania
Fremtidens Herregård
Kerteminde LAG
Syddansk Væksthus
EU

Besøg Hverringe Gods

 

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev:

 

Nænsom bygningsbevaring
Istandsættelse af gamle huse
Bevaring og vedligeholdelse af gamle huse
Originale og Traditionelle Materialer
Restaurering og Bygningsbevaring
Gamle håndværksmetoder
Gamle traditionelle håndværksmetoder
Gamle vinduer og døre