Artikel: Kend din kalk
FORSIDE OM OS KONTAKT

Indtast dit søgeord herunder for
at finde en specifik vare. Du kan
også søge på varenummer.

SKJUL MENU

Kend din kalk

Er du ejer af et gammelt hus er der stor sandsynlighed for at du kommer til at skulle bruge kalk under en eller anden form. Men kalk har mange navne og indgår i mange produkter - f.eks. brændt kalk, læsket kalk, kalkfarve, kalkvand, kalkmælk og kalkmørtel, kulekalk, hydrat kalk, hydraulisk kalk. Vil du have lidt bedre styr på begreber og egenskaber så finder du facts og ordforklaringer lige her…

2 typer af kalk

Man skelner mellem 2 typer af kalk. Kalk lavet på basis af ren kalksten og kalk på basis en lerholdig kalksten. Den rene kalksten giver en hvid kalk der karboniserer med luft (deraf luftkalk eller hydratkalk, men mest kendt som kulekalk) og den lerholdige kalksten der giver en mere grå kalk, som hærder ved vand, den hydratiserer (deraf hydraulisk kalk). Den hydrauliske kalk har desuden egenskaber som cement.

KULEKALK ctr HYDRAULISK KALK

Kulekalken eller hydratkalken er den svageste og mest diffusionsåbne af kalkprodukterne og hærder ved hjælp af CO2 i luften. Kulekalksmørtel 12% har mindre trykstyrke end hydrauliske kalkmørtler og cementmørtler, men til gengæld har den en stor trækstyrke. Det gør, at den er velegnet til alt almindelige murerarbejde inden for restaurering, hvor det er afgørende, at mørtlen kan arbejde smidigt med huset, og hvor en alt for trykstærk mørtel omvendt kan risikere at beskadige huset. Den Hydraulisk kalk fås i 3 styrker afhængig af lerindhold: 2 (svag), 3,5 (Moderat) og 5 (stærk). Hydraulisk kalk bliver mindre og mindre diffusionsåben i takt med at styrken øges.
 

Kulekalk (Ren kalksten)

Brændt kalk CaO
Naurlig kalk, (Ca(CO)3, brændes ved ca. 1100 oC. Kan købes tørt i pulver eller stykker, som bulk eller i bigbag. Gennem læskning dvs. ved at tilsætte vand findeles den brændte kalk under stor varmeudvikling, hvor ved kalken bliver brugbar som materiale til mørtel og kalkning.

Hydratkalk, Tør Ca(OH)2  
Brændt kalk, CaO, læsket uden overskud af vand. CaO => Ca(OH)2.  Kan købes tørt i sække eller i bulk. Kan blandes med tørt sand og cement eller hydraulisk kalk til færdige tørmørtler.

Kulekalk eller Hydratkalk, Våd Ca(OH)2+H2O        
Brændt kalk, CaO, læskes med overskud af vand og lagres. Ved lagringen i kule efterlæsker kalken hvorved de større stykker bundfæller og kalken findeler. Resultatet er den tykke kalkdej som vi kender. Typisk tørstof indhold 40%.

Kulekalk anvendes til fremstilling af mørtel, kalkmælk og sandkalk.
Kulekalk der har lagret i flere år er særdeles velegnet til kalkning på grund af den ekstra findeling.

Kulekalk mørtel:  Ca(OH)2 + sand
~12% Kalkmørtel.  Kulekalk blandet med sand. Mørtlen hærder med CO2 i luften, og omdanner hydratkalken Ca(OH)2 til hårdt calcium karbonat Ca(CO)3. Kalkmørtler karbonatiserer. (Hærder med luft). Forhandles under navnene: Kulekalksmørtler, Vådmørtel, Luftkalk. Middelaldermørtel.

Kalkmælk; Kulekalk + tilsat vand Ca(OH)2+H2O  
Kulekalk fortyndes yderligere med vand til et tørstof indhold på ca. 10-15%.
Kalkmælk karboniserer. (Hærder med luft).

Forhandles også under navnene: Kalkmælk, Hvidtekalk, Kalkmaling, Stampet kalk*, Dobbeltstampet kalk*. Kalkmælk som sælges under navnene Stampet kalk eller dobbeltstampet kalk er lavet på tørt hydratkalk, og kan indeholde større partikler i forhold til kalkmælk lavet på lagret kulekalk.

Kalkvand: H2O+krystaller      
Kalkvand fremkommer i forbindelse med vådlæskning af tørt brændt kalk. Anvendes som forsegling på murværk. Giver længere holdbarhed og forhindre afsmitning fra den kalkede væg.

Hydraulisk kalk (Lerholdig kalksten)

Naturlig Hydraulisk Kalk: (NHL) Ca(OH)2+ler
Naturlig Hydraulisk Kalk, NHL, har et naturligt lerindhold i råmaterialet inden brænding. Afhængig af lerindhold bliver den Naturlige Hydrauliske Kalk klassificeret i forskellige styrker.

NHL2       =           Svag hydraulisk kalk
NHL3,5    =           Moderat hydraulisk kalk
NHL5       =           Stærk hydraulisk kalk.

Naturlig Hydraulisk Kalk hærder ved tilsætning af vand, dvs. den hydratiserer.

KKh mørtler
En KKh mørtel er en mørtel blandet af enten Kulekalk eller Hydratkalk (K), Hydraulisk kalk (Kh) og sand. Alle KKh mørtler er baseret på en af de 3 NHL typer.

Forstå Betegnelsen KKh;
KKh betegnelsen er en vægtmåls betegnelse, der referer til tørmål i kg.
De to første tal i en KKh 35/65/575 angiver fordelingen af Kulekalk eller Hydratkalk (K) i forhold til Hydraulisk kalk (Kh). Disse to tal skal altid give 100. Det tredje tal angiver andel af sandtilslag.

Bemærk: ved anvendelse af Kulekalksdejen der indeholder ca. 50%vand, skal der afvejes dobbelt mænge.

Jo større andel af Hydraulisk kalk der er i mørtelen jo stærkere og mindre diffusionsåben bliver mørtlen.

 

Din vurdering af artiklen:   

< Tilbage til oversigten

MEST LÆSTE
Kalkning af facader
Rigtigt udført kalkling hverkan må eller skal smitte af. Udført rigtigt holder en kalket overflade i 8-15 år, afhængig... LÆS
Skønvirke 1890 - 1915
Skønvirke er en stilperiode, der ligger samtidig med historicismen og nationalromantikken. Den opstod som... LÆS
Maling af indvendige døre, indfatninger, paneler m.m.
Langt de fleste indvendige døre er såkaldt fyldingsdøre. Fyldingsdøre er opbygget af en ramme udfyldt med fyldninger.... LÆS
Overfladebehandling af udendørs træværk
Mange års erfaringer viser, at udvendig træværk med fordel kan behandles med malinger, der er diffusionsåbne.... LÆS
Renæssancen 1536 - 1660
Renæssancen blev grundlagt i 1400 & 1500 tallet i Italien men kom først for alvor til Danmark efter reformationen. Den... LÆS
Gamle rudeglas er guld værd
Prøv at kigge nærmere efter, næste gang du kommer i en bydel, hvor de originale vinduer er bevaret. Gamle rudeglas er... LÆS

TILMELD NYHEDSBREV
Navn:
Din e-mail:

Her får du gratis råd og vejledning til dit projekt

Sæt dine vinduer i stand med linoliemaling

Alle de rigtige produkter til dig og dit gamle hus

Fjern maling og kit med Speedheater serien

Find det produkt du skal bruge

Kontakt

Lær os at kende

Kan vi hjælpe dig?

Partnere

Hverringe Centrum for Restaurering
Hverringevej 185
DK-5300 Kerteminde
Tlf. +45 6332 3131
kontakt@hverringe.dk
CVR-nr. 32672124

Om os
Presse
Jobs
Persondatapolitik
Cookies

Besøg os / Find vej
Handelsbetingelser
Levering og forsendelse
Returnering af varer
Nyheder

Realdania
Fremtidens Herregård
Kerteminde LAG
Syddansk Væksthus
EU

Besøg Hverringe Gods

 

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev:

 

Nænsom bygningsbevaring
Istandsættelse af gamle huse
Bevaring og vedligeholdelse af gamle huse
Originale og Traditionelle Materialer
Restaurering og Bygningsbevaring
Gamle håndværksmetoder
Gamle traditionelle håndværksmetoder
Gamle vinduer og døre